bulgarish greek turkish french english
Balkan 2 Street, Sofia, BG tel. + fax: 00359/2/8320062 | email: info@lasertherapy-bular.com
logo
biography treated diseases publications softlaser therapy contact
Доц. д-р Арнаудова е кандидат на медицинските науки, с основна специалност педиатър алерголог. Работила е като научен сътрудник в Медицинска академия и в Транспортен медицински институт.
Има над 30 научни публикации. Дисертационният й труд за придобиване на звание “Кандидат на медицинските наукие в областта на приложение на нискоинтензивните лазери при лечение на заболяванията.

Присъдени й са авторски свидетелства за разработени методики на комплексна лазерна терапия при лечението на церебрални детски парализи и на акушерски парализи на раменния сплит на децата.

Методиката за лечение на детските церебрални парализи е премирана с
  първа награда на конкурса “Изобретено в Софияпрез 1987 година, както и с почетна грамота на Световния конгрес за меки лазери в Сабл д’олон, Франция през същата година.

Доц. Арнаудова е провела многократни специализации в Москва, Санкт Петербург и Китай. Участвувала е с оригинални доклади в международни конгреси у нас, Москва, Сухуми, Прага, Атина, Страсбург, Рим, Париж, Сабл д’олон.

От 1993 година ръководи частна лазерна терапия в гр. София