bulgarish greek turkish french english
Balkan 2 Street, Sofia, BG tel. + fax: 00359/2/8320062 | email: info@lasertherapy-bular.com
logo
biography treated diseases publications softlaser therapy contact
Характеристика на въздействието на нискоинтензивните (soft)лазери върху човешкия организъм
1. Стимулация на клетъчния метаболизъм чрез увеличаване на митотичния индекс активиране на репаративната регенерация
2. Увеличаване на интрацелуларния АТФ т.е. увеличаване на енергийния потенциал на клетката
3. Стимулира се йонния транспорт (Na, K, Ca, Mg, Cl, HCO , PO , SO ) повишаване и нормализиране на клетъчната обмяна.
По този начин въздействието на нискоинтензивните лазери върху увредените клетки на органите довежда до възстановяване на смутените им функции и от там до нормализиране работата на органите.   Този физиологичен и закономерен характер на въздействието им определя тяхната универсалност и ункални успехи от приложението им при много и трудно лечими до сега заболявания.