bulgarish greek turkish french english
Balkan 2 Street, Sofia, BG tel. + fax: 00359/2/8320062 | email: info@lasertherapy-bular.com
logo
biography treated diseases publications softlaser therapy contact
definition new methologies
1. Формулиране (обосноваване) на нова научна област
разработване на принципно нова схема за организиране и прилагане на терапия с нискоинтензивни лазери чрез използване на специфични критерии, норми, методики и организационни подходи.
2. Разработване на нови принципни постановки относно отключващите причини и фактори на заболяванията
хроничното главоболие след изключване на същинско заболяване на централната нервна система се установява съчетание на дискенизия на жлъчния мехур със или без литиаза и хроничен пиелит със или без литиаза, понякога придружени със стеатоза на черния дроб и/или хиперинсулинизъм
алергични заболявания . колит в съчетание с хроничен пиелит
хипертония налични пиелити и пиелонефрити (обикновено недиагностицирани)
хиперинсулинизъм хронични гастродуоденити, често придружени с дискинезия на жлъчния мехур (със или без литиаза)
състоянието на храносмилателната система, преди всичко на тънките черва, като фактор за възникване на тахикардии без патологични отклонения в EKG (резистентни на обичайното лечение)
дискинезиите на жлъчния мехур като определящ фактор за неврастеничен синдром
състоянието на храносмилателната система, в частност на тънките черва и заболяванията на жлъчния мехур, като определящи фактори за хиперхолестеринемиите и хиперлипидемиите
хроничните пиелити и пиелонефрити, особено придружени с хиперинсулинизъм като основен фактор за поява и перзистиране на хроничен адинамичен синдром